Bc. Vladimír Plachetka

Bc. Vladimír Plachetka

Bc. Vladimír Plachetka, DiS.art. – učaroval mu  klavír a ako absolvent Konzervatória na Timonovej v Košiciach, si svoje vedomosti  zvyšuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici.