Mgr. Claudia Štofirová

Mgr. Claudia Štofirová

Hru na husliach študovala na Konzervatóriu v Košiciach, v Banskej Bystrici. Na UMB ukončila odbor Hudobná pedagogika. Toho času vyučuje na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča. V našej SZUŠ vyučuje hru na husliach, hru na gitare, hru na klavíri a hudobnú náuku.