Mgr. Lívia Sotáková, DiS.art.

Mgr. Lívia Sotáková, DiS.art.

Mgr. Lívia Sotáková, DiS.art. –  na Konzervatóriu na Exnárovej v Košiciach ukončila hru na gitaru, ktorej výučbe sa venuje v SZUŠ na všetkých elokovaných pracoviskách