Mgr. Lucia Šoltésová

Mgr. Lucia Šoltésová

Mgr. Lucia Šoltésová, (1985) pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole od roku 2010 a vyučuje predmet Audiovizuálna a multimediálna tvorba. Je absolventkou odboru mediálnych štúdií a doplňujúceho pedagogického štúdia. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka na Základnej škole v Čani, kde vyučuje predmety slovenský jazyk a literatúru, anglický jazyk a mediálnu výchovu.