Mgr. Simona Šoltésová, PhD.

Mgr. Simona Šoltésová, PhD.

Mgr. Simona Šoltésová, PhD. (1988) pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole od roku 2012 a vyučuje predmet Audiovizuálna a multimediálna tvorba. Je absolventkou odboru mediálnych štúdií a všeobecnej jazykovedy na Prešovskej univerzite v Prešove, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka a vysokoškolská pedagogička na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií. Je autorkou viacerých vedeckých štúdií z oblasti (multi)médií a monografie na tému digitálnych médií a komunikácie.