Peter Ďurík

Peter Ďurík

Peter Ďurík – Odborný garant odboru Hudba počítač – práca so softvérom, midi, editácia