Adresa školy:

Súkromná základná umelecká škola
Pionierska 33
044 14 Čaňa

Elokované pracoviská:

  1. Strojárenská 3,  Košice  –  sídlo zriaďovateľa a vedenia školy
  2. Hlavná 346,  Nižná Myšľa
  3. Košická Polianka 148
  4. Školská 94, Trstené pri Hornáde
  5. Jarmočná 96/13, Ždaňa

Kontakty:

Riaditeľ SZUŠ a zriadovateľ: +421 948 878 898
Ekonómka SZUŠ: +421 948 858 898
Kreatívny producent: +421 911 789 888