V LDO zvládnete základy herectva, dramatickej prípravy, umeleckého prednesu a ďalších predmetov pri stvárňovaní príbehov, tém či charakteristických vlastnosti postáv. Teoretické skúsenosti využívajú žiaci pri naštudovaní muzikálov, na ktoré sa orientujeme.

[envira-gallery id=”1044″]