Výuka v tomto odbore nekončí len plošnými  a priestorovými výtvarnými činnosťami s dôrazom na výtvarný prejav, ale hľadáme  nové výrazové možnosti a techniky. Zameriavame sa na experimentovanie, na uplatnenie fantázie a predstavivosti. Gravírujeme, vyrábame vlastné šperky, učíme sa ovládať iné zaujímavé techniky zdobenia skla a iných materiálov?

[envira-gallery id=”1055″]