Súkromná výučba

Nadaným žiakom poskytujeme individuálnu pozornosť, zapájame ich do verejných prezentácií.

Letná umelecká záhrada

Ponúkame celodenné a poldenné hudobné tábory pre deti všetkých vekových kategórii a úrovni zručnosti-vrátane začiatočníkov! Letné tábory dávajú študentom príležitosť sústrediť sa na jeden nástroj alebo žáner celý týždeň.

Poskytujeme výučbu pre …

Naše umelecké odbory

Učitelia

Erika Šipošová

Erika Šipošová

ekonómka školy
Ing. Alena Findrik Balogová

Ing. Alena Findrik Balogová

vzdušná akrobacia
Joh Peter Murch

Joh Peter Murch

odborný garant odboru hudba počítač, nahrávanie, mix, master
Július Šoška, DiS.art

Július Šoška, DiS.art

hra na akordeón, dychové nástroje, gitara
Marián Demeter, DiS.art.

Marián Demeter, DiS.art.

hra na husliach, klavír
Martin Michalčík

Martin Michalčík

učiteľ TO
Mgr. Anna Lubiová

Mgr. Anna Lubiová

odborný garant výtvarného odboru - práca s keramikou
Mgr. art. Simona Štulerová

Mgr. art. Simona Štulerová

výtvarný odbor
Mgr. Claudia Štofirová

Mgr. Claudia Štofirová

hra na husliach, gitara
Mgr. Mária Dzianová

Mgr. Mária Dzianová

výtvarný odbor - vzdelávanie dospelých
Mgr. Veronika Fedorová

Mgr. Veronika Fedorová

odborný garant LDO

Mgr. Vladimír Železňák Jr.

Kreatívny producent
Palo Fecík

Palo Fecík

odborný garant odboru hudba počítač, nahrávanie, mix, master
Veronika Kozlaiova

Veronika Kozlaiova

asistentka LDO
Zuzana Viglaská

Zuzana Viglaská

odborný garant so špecializáciou na úpravu skla a netradičných materiálov

Náš tím

Máme talentovaných a veľmi skúsených učiteľov a inštruktorov, ktorí vyučujú klavír, husle, gitaru, spev, bicie a iné nástroje.

Ako jediní vyučujeme vzdušnú akrobaciu, pole dance

… a máme aj zaujímavý odbor  audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Najbližšia udalosť

31

január 2018

Polročné vysvedčenie

Novinky