Mgr. Veronika Fedorová

Mgr. Veronika Fedorová

Mgr. Veronika Fedorová – ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ pre I .stupeň základného školstva  a v SZUŠ aktívne pomáha pri výchove a vzdelávaní rómskych žiakov v literárno-dramatickom odbore