TRIEDY

V základnom umeleckom vzdelávaní primárneho stupňa 1.časti skupinového vyučovania :
v prípravnom štúdiu máme 6 tried, z toho:

  • vo výtvarnom odbore 1 triedu
  • v literárno-dramatickom odbore 4 triedy
  • v tanečnom odbore 1 triedu

V 1. ročníku máme 8 tried, vo všetkých odboroch našej SZUŠ
V 2. ročníku máme 12 tried, vo všetkých odboroch, najviac v tanečnom odbore
V 3. ročníku máme 5 tried, najviac v literárno-dramatickom odbore
V 4. ročníku máme 4 triedy, najviac v literárno-dramatickom odbore

V základnom umeleckom vzdelávaní primárneho stupňa 2.časti skupinového vyučovania :
máme 3 triedy vo výtvarnom odbore a to:

  • 1 triedu v 1.ročníku
  • 1 triedu v 2.ročníku
  • 1 triedu v 3.ročníku

Žiaci individuálnej výučby sa umelecky vzdelávajú v hudobnom odbore, v hre na hudobné nástroje v primárnom stupni v I. a II. časti, aj v sekundárnom stupni, vo všetkých ročníkoch, počnúc prípravnými štúdiom a končiac štúdiom pre dospelých.