Veronika Kozlaiova

Veronika Kozlaiova

Veronika Kozlaiová – v plnej miere a s oduševnením pracuje  v SZUŠ ako garant a asistent na elokovanom pracovisku v Nižnej Myšli, medzi rómskymi žiakmi školy