Július Šoška,DiS.art

Július Šoška,DiS.art

Július Šoška, DiS.art. – absolvent  Konzervatória na Timonovej v Košiciach,  v umeleckých kruhoch uznávaný  “dychár “  aj hráč na  akordeón, klavír a gitaru sa so svojimi skúsenosťami rád podelí so staršími aj mladšími žiakmi našej SZUŠ