Joh Peter Murch

Joh Peter Murch

odborný garant odboru hudba počítač, nahrávanie, mix, master