Mgr. Anna Lubiová

Mgr. Anna Lubiová

Mgr. Anna Lubyová –  ako absolventka  večerného kurzu keramiky  UĽUV Košice získané vedomosti odovzdáva svojim zverencom v SZUŠ ako odborný garant VO pri práci s hlinou