Mgr.art Lívia Michalčík Dujavová, Dis. Art

Mgr.art Lívia Michalčík Dujavová, Dis. Art

* 17.3. 1988 Prešov

 • 1994- 2003 Základná škola ul. 17. novembra, Sabinov
 • 2001-2003 Základná umelecká škola ul. Námestie slobody 29 Sabinov
 • 2003- 2007 Konzervatórium ul. Exnárová 8, Košice(odbor hudobno-dramatický)
 • 2007- 2012 Vysoká škola, Akadémia umení Horná 95, Banská Bystrica(odbor herectvo)
 • 2010- 2012 Konzervatórium Exnárova 8, Košice (pedagogické minimum, odbor hudobno-dramatický)

Workshopy:

 • 2005 Košice: Homo sapiens
 • 2005 Opole PL: Czas Teatru
 • 2007 Banská Bystrica: Divadlo Continuo CZ
 • 2008 Banská Bystrica: Workshop spevu s Luciou Lužinskou
 • 2009 Košice: „TRAFO” energia- pohyb- priestor
 • 2010 Banská Bystrica: workshop šermu

Pracovné skúsenosti:

 • 2008 -2009 Divadlo na peróne, Košice (a.h) Peppe a Carmen (postava Marylin)
 • 2009 -2010 Pásmo dialógov uvádzaných v divadelných priestoroch D44
 • 2010 -2011 Bakalárske predstavenie A. P. Čechov, B. Brecht, Svadba (postava sestry Angelíny)
 • 2010-2011 Magisterské predstavenie J. Podhradský, Holuby a Šulek (postavy: dcéra, chlapec)
 • 2011- 2012 Divadlo Akadémie umení, Monodráma J. Babarík, Denník
 • 2011- 2013 Divadlo Bez opony, Banská Bystrica Jack a fazuľka (postava Jacka)
 • 2012- 2014 Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice (pedagóg jav. Reči a jav. Pohybu)
 • 2016 TV Markíza (Susedské prípady)
 • 2017 Bábkové divadlo scéna Yorik Košice (a.h) Romeo aJulieta (postava Julieta)
 • Od r. 2012 interný člen činoherného súboru v Štátnom divadle Košice