Zuzana Viglaská

Zuzana Viglaská

Zuzana Víglaská –  ako odborný garant  výtvarného odboru pri práci so sklom a netradičnými materiálmi, s využitím inovatívnych metód a praktík , je veľkou oporou učiteľov v tomto odbore a obľúbeným pomocníkom žiakov